Okolo Pičína

Popis trasy (itinerář)

Krátký pochod okolo Pičína bude spojen s oslavou dne dětí, trasa povede od startu před restaurací v Pičíně doleva po krajské komunikaci směrem na Kotenčice, po cca 1 km se z komunikace odbočí doleva na polní cestu, dále povede trasa kolem rybníka Pilka a po jeho hrázi, za hrází se půjde ještě cca 300 m rovně, poté se odbočí doleva a po polní cestě se dojde k rybníku Antonín, odtud zadem kolem ČOV se zase dojde k restauraci v Pičíně. Cestou bude několik stanovišť s úkoly, v cíli budou čekat na děti další úkoly a odměna. Start krátkého okruhu bude od 10.00 do 13.00 před restaurací v Pičíně.

Délka trasy: 3,3 km

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-square