Okolo Řitky

Popis trasy (itinerář)

Trasa Řitka – Líšnice – Řitka

Od Obecního úřadu se dáme směrem k ulici Pražská, do které odbočíme po 100 m doleva. Na km 1,55 odbočíme doprava na Naučnou stezku Líšnice. Pokračujeme podchodem pod dálnicí a na km 2, 52 jdeme rovně, dále po Naučné stezce. Na km 2,63 opustíme Naučnou stezku doprava a jdeme po silnici kolem kostela. Na km 2, 58 odbočíme doprava a po 155 m (km 3, 0 doleva. Po polní cestě jdeme kolem hřbitova, až na km 4,16 dojdeme na silnici Čisovice – Řitka. Po ní se dáme doprava směrem na Řitku. Překročíme most přes dálnici. Ten je pro automobilový provoz uzavřen, pro pěší volný. Na km 4,89 se dáme po ulici Pražská doprava, na km 5,15 (za samoobsluhou a restaurací) odbočíme doleva a dojdeme po 100 m do cíle trasy.

Celková délka trasy 5,24 km, převýšení 65 m, klesání 65 m.

Poznámka: Údaje o vzdálenostech jsou orientační, byly získány odečítáním z mapy.

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-square