Pochod pořádají obce Řitka a Pičín ve spolupráci s městem Dobříš, TJ Sokolem Dobříš a obcí  Kytín

Pochod Pičín-Řitka 2021

třetí ročník

Poznej krásu Brd

So 11. 9. 2021

pičín

První písemná zmínka o obci pochází z 20. listopadu roku 1289, kdy se uvádí zdejší farář Petr. To znamená, že ve vsi již stál kostel. Název obce se tehdy psal Pičina, pochází tedy buď z latinského slova piscina – rybník, jelikož je v okolí množství rybníků; nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo.
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

31 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30
Web obce

dobříš

Území v okolí města bylo osídelno již v mladší době kamenné, důkazem jsou dvě hradiště na katastru města a nález kamenné sekery staré 3500 let.
První písemná zmínka je z roku 1252. Čtyři listiny udávající práva klášteru v Plasích, které zde podepsal král Václav I., uvádějí Dobříš jako královský lovecký dvorec na Zlaté stezce.
zdroj: Wiki

trasy:

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00
web města

kytín

První písemné zmínky o Kytíně pochází z roku 1321. Už tyto spisy dokonce zmiňují kostelík Panny Marie, který v té době zdobil naše údolíčko. Podle tradovaných pověstí jméno Kytín vzniklo od slova „kytí“ – květina, nebo podle slova „kutati“, protože se v okolí nacházely stříbrné a zlaté doly. I přes to, že se tyto dvě pověsti mohou blížit pravdě, my dnes víme, jak to s tím kytínským názvem bylo doopravdy.
zdroj: Pivovar Kytín

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

31 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

10,6 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

řitka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310, kdy byl zbraslavskému klášteru věnován „les směrem k Řitce a Klínci“ (silva versus Jegerdorf et Glynz). Jak patrno, měla vesnice v nejstarších dobách německé pojmenování Jägersdorf, tedy „ves lovčího“. Česky se v pramenech jmenuje od roku 1387, a to nejprve coby „Lhotka, řečená Řitka“ (in villa Lhotka dicta Rzytka). V této složené podobě, je název vsi uváděn od konce 14. a po většinu 15. století. Od roku 1481 je užíváno pouze někdejší přezdívky Řitka, která snad původně patřila některému zdejšímu usedlíku, přičemž název Lhota upadl v zapomnění. Pro pociťovanou hanlivost pojmenování se od roku 1571 začalo běžně používat v pozměněné podobě Řídká (tvrziště pusté Rzidku)
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

31 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

10,6 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

Trasy

Vyber si svojí trasu

dlouhý pochod pičín-řitka

31 km
start a registrace: před restaurací v Pičíně od 7:30 do 10:30.

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

 Kytín-Řitka

10,6 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00

informace

registrace

na místě startu
Při registraci každý obdrží průkazku s mapou, do které následně v průběhu a v cíli trasy dostane razítko. Po splnění trasy dotyčný obdrží zajímavou odměnu. Více informací při registraci.

startovné

děti zdarma
dospělí 100 Kč

Kyvadlová doprava

Kyvadlová autobusová doprava Řitka - Pičín zajištěná.
První spoj ze Řitky do Pičína bude vyrážet z návsi v 7:15, poté v 8:15, 9:15 a 10:15. Odpoledne první autobus vyjede z návsi Řitky do Pičína v 15:00, poté v 16:00, 17:00, 18:00 a v 19:00. Max. kapacita autobusu je 60 lidí. Cena přepravy je 20 Kč / 1 osoba. Z Dobříše do Pičína se kyvadlová doprava neposkytuje. 

pro děti

náves obce Řitka 
Skákací hrad

občerstvení

náves obce Pičín
Pivovar KytínObčerstvení na Skalce
náves obce Řitka
Občerstvení po celý den zajištěno na návsi obce Řitka.

Doprava z Prahy

Praha, Smíchovské nádraží – Řitka, Hl. silnice (bus č. 321 a 317)
Praha,Na Knížecí – Dobříš,nám.
Praha hl. n. – Dobříš
více na IDOSu

upozornění

Na některých místech trasy Pičín-Řitka probíhá těžba dřeva, proto v těchto místech buďte prosím více opatrní, děkujeme.

Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat.

Konec pochodu je stanoven na 18.30 hodin

účastník je mimo jiné povinen:
– neporušovat klid a ticho v přírodě
– nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně
– neodhazovat žádné odpadky
– nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-squarearrow-circle-downdot-circle-obustrain