Pochod pořádají obce Řitka a Pičín ve spolupráci s městem Dobříš, TJ Sokolem Dobříš a obcí  Kytín

Pochod Pičín-Řitka 2023

5. ročník

Poznej krásu Brd

So 3. 6. 2023

pičín

První písemná zmínka o obci pochází z 20. listopadu roku 1289, kdy se uvádí zdejší farář Petr. To znamená, že ve vsi již stál kostel. Název obce se tehdy psal Pičina, pochází tedy buď z latinského slova piscina – rybník, jelikož je v okolí množství rybníků; nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo.
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30
Web obce

dobříš

Území v okolí města bylo osídelno již v mladší době kamenné, důkazem jsou dvě hradiště na katastru města a nález kamenné sekery staré 3500 let.
První písemná zmínka je z roku 1252. Čtyři listiny udávající práva klášteru v Plasích, které zde podepsal král Václav I., uvádějí Dobříš jako královský lovecký dvorec na Zlaté stezce.
zdroj: Wiki

trasy:

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00
web města

kytín

První písemné zmínky o Kytíně pochází z roku 1321. Už tyto spisy dokonce zmiňují kostelík Panny Marie, který v té době zdobil naše údolíčko. Podle tradovaných pověstí jméno Kytín vzniklo od slova „kytí“ – květina, nebo podle slova „kutati“, protože se v okolí nacházely stříbrné a zlaté doly. I přes to, že se tyto dvě pověsti mohou blížit pravdě, my dnes víme, jak to s tím kytínským názvem bylo doopravdy.
zdroj: Pivovar Kytín

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

řitka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310, kdy byl zbraslavskému klášteru věnován „les směrem k Řitce a Klínci“ (silva versus Jegerdorf et Glynz). Jak patrno, měla vesnice v nejstarších dobách německé pojmenování Jägersdorf, tedy „ves lovčího“. Česky se v pramenech jmenuje od roku 1387, a to nejprve coby „Lhotka, řečená Řitka“ (in villa Lhotka dicta Rzytka). V této složené podobě, je název vsi uváděn od konce 14. a po většinu 15. století. Od roku 1481 je užíváno pouze někdejší přezdívky Řitka, která snad původně patřila některému zdejšímu usedlíku, přičemž název Lhota upadl v zapomnění. Pro pociťovanou hanlivost pojmenování se od roku 1571 začalo běžně používat v pozměněné podobě Řídká (tvrziště pusté Rzidku)
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

Trasy

Vyber si svojí trasu

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace:
před restaurací v Pičíně od 7:30 do 10:30.

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

 Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Náves obce Kytín od 9:00 do 12:00

informace

registrace

na místě startu
Při registraci každý obdrží průkazku s mapou, do které následně v průběhu a v cíli trasy dostane razítko. Po splnění trasy dotyčný obdrží zajímavou odměnu. Více informací při registraci.

startovné

děti zdarma
dospělí 100 Kč

Kyvadlová doprava

Kyvadlová autobusová doprava Řitka - Pičín zajištěná.
První spoj ze Řitky přes Dobříš do Pičína bude vyrážet z návsi v 7:15, poté v 8:45 a 10:15. Odpoledne první autobus vyjede z návsi Řitky přes Dobříš do Pičína v 15:15, 16:45 a  18:15. Max. kapacita autobusu je 60 lidí. Cena přepravy je 30 Kč / 1 osoba. Pochodníci s pejskami jsou vítány a také si můžete vzít do autobusu kolo.

pro děti

náves obce Řitka 
Skákací hrad

občerstvení

náves obce Pičín
Pivovar KytínObčerstvení na Skalce
náves obce Řitka
V cíli na Řitkce bude připravené posezení, občerstvení (párek v rohlíku, grilovaná klobása, hranolky, gyros, pečené koláče),
pivo, limo

Doprava z Prahy

Praha, Smíchovské nádraží – Řitka, Hl. silnice (bus č. 321 a 317)
Jízdní řády
Praha,Smíchovské nádraží – Dobříš,nám. (bus. č. 395, 317, 392
Jízdní řády
Praha hl. n. – Dobříš
Jízdní řády

Cyklobus z Dobřichovic do Kytína

InfoJízdní řády

upozornění

Na některých místech trasy Pičín-Řitka probíhá těžba dřeva, proto v těchto místech buďte prosím více opatrní, děkujeme.

Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat.

Konec pochodu je stanoven na 18.30 hodin

účastník je mimo jiné povinen:
– neporušovat klid a ticho v přírodě
– nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně
– neodhazovat žádné odpadky
– nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
closechevron-downfacebook-squarearrow-circle-downbarsdot-circle-obustrain