Pochod pořádají obce Řitka a Pičín ve spolupráci s městem Dobříš, TJ Sokolem Dobříš a obcí  Kytín

Pochod Pičín-Řitka

Poznej krásu Brd

so 11. 6. 2022

Rádi bychom poděkovali přípravnému týmu:

Marie Léblová, Mgr. Kamil Abbid, Karel Hornof, Miloslav Matoušek, Jan Rezek, Miloslav Humhal
Dále organizátorům:
Obec Řitka – Mgr. Kamil Abbid
Obec Pičín - RNDr. Lenka Kupková
Obec Kytín – Miloslav Holý
Technické a provozní zajištění:
Věra Macháčková, Petr Vačkář, Ondřej Rohan, Jindra Léblová
A v neposlední řadě sponzorům, především Srba Servis
Děkujeme a těšíme se na příště!
Všechny fotky

pičín

První písemná zmínka o obci pochází z 20. listopadu roku 1289, kdy se uvádí zdejší farář Petr. To znamená, že ve vsi již stál kostel. Název obce se tehdy psal Pičina, pochází tedy buď z latinského slova piscina – rybník, jelikož je v okolí množství rybníků; nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo.
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30
Web obce

dobříš

Území v okolí města bylo osídelno již v mladší době kamenné, důkazem jsou dvě hradiště na katastru města a nález kamenné sekery staré 3500 let.
První písemná zmínka je z roku 1252. Čtyři listiny udávající práva klášteru v Plasích, které zde podepsal král Václav I., uvádějí Dobříš jako královský lovecký dvorec na Zlaté stezce.
zdroj: Wiki

trasy:

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00
web města

kytín

První písemné zmínky o Kytíně pochází z roku 1321. Už tyto spisy dokonce zmiňují kostelík Panny Marie, který v té době zdobil naše údolíčko. Podle tradovaných pověstí jméno Kytín vzniklo od slova „kytí“ – květina, nebo podle slova „kutati“, protože se v okolí nacházely stříbrné a zlaté doly. I přes to, že se tyto dvě pověsti mohou blížit pravdě, my dnes víme, jak to s tím kytínským názvem bylo doopravdy.
zdroj: Pivovar Kytín

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace:
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

řitka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310, kdy byl zbraslavskému klášteru věnován „les směrem k Řitce a Klínci“ (silva versus Jegerdorf et Glynz). Jak patrno, měla vesnice v nejstarších dobách německé pojmenování Jägersdorf, tedy „ves lovčího“. Česky se v pramenech jmenuje od roku 1387, a to nejprve coby „Lhotka, řečená Řitka“ (in villa Lhotka dicta Rzytka). V této složené podobě, je název vsi uváděn od konce 14. a po většinu 15. století. Od roku 1481 je užíváno pouze někdejší přezdívky Řitka, která snad původně patřila některému zdejšímu usedlíku, přičemž název Lhota upadl v zapomnění. Pro pociťovanou hanlivost pojmenování se od roku 1571 začalo běžně používat v pozměněné podobě Řídká (tvrziště pusté Rzidku)
zdroj: Wiki

trasy:

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace: Pičín náves v 7:30 – 10:30

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Volnočasový areálu pode vsí obce Kytín od 9:00 do 12:00
Web obce

Trasy

Vyber si svojí trasu

dlouhý pochod pičín-řitka

32 km
start a registrace:
před restaurací v Pičíně od 7:30 do 10:30.

dobříš-řitka

21 km
start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí od 8:00 do 11:00

 Kytín-Řitka

11 km
start a registrace: 
Náves obce Kytín od 9:00 do 12:00

Každý účastník se účastní pochodu z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Každý účastník je povinen respektovat pravidla pochodu a dále respektovat přírodu, ve které se bude pohybovat.

Konec pochodu je stanoven na 18.30 hodin

účastník je mimo jiné povinen:
– neporušovat klid a ticho v přírodě
– nekouřit a nerozdělávat ani neudržovat ohně
– neodhazovat žádné odpadky
– nepoškozovat jakýmkoli způsobem místní přírodu

Sponzoři

dvorak@marelelektro.cz
606 634 600

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-squaredot-circle-o