dlouhý pochod pičín-řitka

Popis trasy (itinerář)

Pičín - Řitka
Z návsi vyrážíme směrem na Bukovou, po levé straně míjíme hřbitov, po pravé kapličku a zámek Buková. Dále na km 1,3 je křižovatka. Na ní doleva po modré. Ta zahýbá na km 2, 38 doleva. Pokračujeme rovně a na km 3, 35 (u pomníku ruského partyzána) narazíme na zelenou, pokračujeme rovně až na km 3, 74, kde křižujeme neznačenou lesní cestu. Po ní doprava až na km 3,95, kde se dáme mírně doprava na červenou (Svatojakubská cesta). Po ní stále až na km 4,44 Malý vrch (628 m n. m.). Pokračujeme po červené na km 6,62 pod vrchol Kuchyňka (636 m n. m.). Dále po červené na km 6,92 Čtyřmezí, Kuchyňka sedlo. Dále po červené na km 8,5 turistický přístřešek Pod Studeným vrchem. Zůstaneme na červené, na 9,2 km odbočuje červená doprava a na 9,8 doleva. Zde překročíme silnici Dobříš - Hostomice a pokračujeme po červené. Km 10,6 (rozcestí Jelení palouky) po červené doprava, km 10,8 hájovna Jelení palouky, na 14,0 křižovatka Stožec, doprava po červené na km 15,5. Zde odbočíme ze značené turistické trasy doprava na lesní cestu. Na km 16,8 doleva na lesní cestu a na km 19,4 doprava, na 19,7 u Hájovny Kytín se napojíme na trasu Dobříš - Řitka, dáme se doleva po žluté na Kytín.
Dojdeme k pivovaru Kytín (km 20,8 možnost občerstvení). Dále po žluté až na km 22,7, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostezce 8129 na hřebeny. Na km 23,7 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.). Zde doprava po Hřebenové cestě a cyklostezce 8129 až na km 25,4 kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky, stánek s občerstvením). Potom do kopce podél kapliček křížové cesty, stále po červené, překročíme silnici Řevnice - Mníšek p. B. (km 26,9), až na km 27,5 opustíme červenou a dáme se na neznačenou lesní cestu mírně doprava, po dalších asi 220 m se cesta rozvětvuje a zatáčí doprava. Zůstaneme na té vlevo a pokračujeme dalších 220 m, kde se cesta opět rozvětvuje. Zůstaneme na té levé. Po ní pokračujeme asi 500 m (km 28,8), kde se kříží s další lesní cestou. Po ní doleva 180 m, zde doleva jen 100 m a doprava průchodem mezi parcelami do ulice Oblouková. Po ní doprava, křižujeme Lesní a jdeme ulicí Dvorská až na křižovatku se Spojovací. Po 225 m po ulici Pražská doleva, po 125 m doleva. Po levé straně je občerstvení U zvířátek (nápoje, káva, něco k snědku). Pokračujeme do ulice K Ladům, na jejím konci obejdeme vodárenskou věž a jdeme rovně po okraji louky, přejdeme silnici a pokračujeme ulicí Pražská až k samoobsluze. Za ní doleva po chodníku až do cíle pochodu Na Návsi.


Celková délka trasy 30,9 km, stoupání 517 m, klesání 601 m.


Poznámka: Uvedené vzdálenosti nejsou zcela přesné, byly stanoveny odečítáním z mapy.

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-square