Kytín – Řitka

Popis trasy (itinerář)

Start na návsi obce Kytín, poté po žluté až na km 2,3, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostezce 8129 na hřebeny.  Na km 2,8 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.). Zde doprava po Hřebenové cestě a cyklostezce 8129 až na km 4,5, kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky, stánek s občerstvením). Potom do kopce podél kapliček křížové cesty, stále po červené, překročíme silnici Řevnice – Mníšek p. B. (km 6) až na km 6,7 opustíme červenou a dáme se na neznačenou lesní cestu mírně doprava, po dalších asi 220 m se cesta zatáčí doprava a rozvětvuje. Zůstaneme na té vlevo a pokračujeme dalších 220 m, kde se cesta opět rozvětvuje. Zůstaneme na té „levé“. Po ní pokračujeme asi 500 m (km 7,9), kde se kříží s další lesní cestou. Po ní doleva 180 m, zde doleva jen 100 m a doprava průchodem mezi parcelami do ulice Oblouková. Po ní doprava, křižujeme Lesní a jdeme ulicí Dvorská až na křižovatku se Spojovací. Po 225 m po ulici Pražská doleva, po 125 m doleva. Po levé straně je občerstvení U zvířátek (nápoje, káva, něco k snědku).  Pokračujeme do ulice K Ladům, na jejím konci obejdeme vodárenskou věž a jdeme rovně po okraji louky, přejdeme silnici a pokračujeme ulicí Pražská až k samoobsluze. Za ní doleva po chodníku až do cíle pochodu Na Návsi.

Celková délka asi 10,4 km, stoupání 137 m, klesání 180 m.

Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou jen orientační, byly získány odečtem z map.

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-square