Dobříš – Řitka

Popis trasy (itinerář)

Start na náměstí, po modré turist. značce ulicí Plk. B. Petroviče, na kruh. objezdu 2. výjezd do ul.  Part. Svobody, po levé ruce rybník Papež, za ním doleva do ul. Rukavičkářská. Stále po modré, po cca. 1,6 km od startu mírně doleva, kolem Židovského hřbitova, stále po modré a cyklostezce 308.

Po 1,9 km rozcestí Nad Větrníkem, cyklostezka vede doleva, můžeme si zkrátit doprava a na km 2,0 se s cyklostezkou zase spojíme. Dále po modré a cyklostezce 308. Na km 3,9 modrá i cyklostezka 308 zahýbá doleva, po 100 m modrá doprava opouští cyklostezku, která vede rovně. Pokračujeme po modré, po 4,6 km míjíme Charvátův rybník (je vlevo). Km 5,2 modrá vede doprava až na km 5,5, kde odbočujeme doleva, (420 m n. m.).  Km 6,1 rozcestí Voznice s turistickým přístřeškem. Zde se modrá napojuje na žlutou a obě vedou spolu s cyklostezkou 8131 doprava. Pokračujeme až na rozcestí Chouzavá (km. 7,6). Zde se žlutá odpojí doleva od modré. Po žluté se dojde kolem hájovny Kytín (km 9,3) k pivovaru  Kytín (km 10,5, možnost občerstvení).

Dále po žluté až na km 12,8, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostezce 8129 na hřebeny.  Na km 13,3 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.). Zde doprava po Hřebenové cestě a cyklostezce 8129 až na km 15,0, kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky, stánek s občerstvením). Potom do kopce podél kapliček křížové cesty, stále po červené, překročíme silnici Řevnice – Mníšek p. B. (km 16,5) až na km 17,2 opustíme červenou a dáme se na neznačenou lesní cestu mírně doprava, po dalších asi 220 m se cesta zatáčí doprava a rozvětvuje. Zůstaneme na té vlevo a pokračujeme dalších 220 m, kde se cesta opět rozvětvuje. Zůstaneme na té „levé“. Po ní pokračujeme asi 500 m (km 18,4), kde se kříží s další lesní cestou. Po ní doleva 180 m, zde doleva jen 100 m a doprava průchodem mezi parcelami do ulice Oblouková. Po ní doprava, křižujeme Lesní a jdeme ulicí Dvorská až na křižovatku se Spojovací. Po 225 m po ulici Pražská doleva, po 125 m doleva. Po levé straně je občerstvení U zvířátek (nápoje, káva, něco k snědku).  Pokračujeme do ulice K Ladům, na jejím konci obejdeme vodárenskou věž a jdeme rovně po okraji louky, přejdeme silnici a pokračujeme ulicí Pražská až k samoobsluze. Za ní doleva po chodníku až do cíle pochodu Na Návsi.

Celková délka asi 20,5 km, stoupání 317 m, klesání 298 m.

Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou jen orientační, byly získány odečtem z map.

Sponzoři

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal