Dobříš – Řitka

Popis trasy (itinerář)

Start na Mírovém náměstí, po modré turist. značce ulicí Plukovníka B. Petroviče, na kruh. objezdu 2. výjezd do ul.  Part. Svobody, po levé ruce rybník Papež, za ním doleva do ul. Rukavičkářská. Stále po modré, po cca. 1,6 km od startu mírně doleva, kolem Židovského hřbitova, stále po modré a cyklostezce 308.

Po 1,9 km rozcestí Nad Větrníkem, cyklostezka vede doleva, můžeme si zkrátit doprava a na km 2,0 se s cyklostezkou zase spojíme. Dále po modré a cyklostezce 308. Na km 3,9 modrá i cyklostezka 308 zahýbá doleva, po 100 m modrá doprava opouští cyklostezku, která vede rovně. Pokračujeme po modré, po 4,6 km míjíme Charvátův rybník (je vlevo). Km 5,2 modrá vede doprava až na km 5,5, kde odbočujeme doleva, (420 m n. m.). Km 6,1 rozcestí Voznice s turistickým přístřeškem. Zde se modrá napojuje na žlutou a obě vedou spolu s cyklostezkou 8131 doprava. Pokračujeme až na rozcestí Chouzavá (km. 7,6). Zde se žlutá odpojí doleva od modré. Po žluté se dojde kolem hájovny Kytín (km 9,3) k Pivovaru Kytín (km 10,5, možnost občerstvení).

Dále po žluté až na km 12,8, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostezce 8129 na hřebeny.  Na km 13,3 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.). Zde doprava po Hřebenové cestě a cyklostezce 8129 až na km 15,0, kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky). Kiosek s občerstvením (možnost dostat razítko).

Dále mezi kapličkami po červené do kopce. Potom pokračujeme po Hřebenové cestě, přejdeme silnici Řevnice – Mníšek p. B. Po 600 m červená vede doleva, jdeme rovně 49.8897006N, 14.2649758E. Po 400 m ostře doprava, po 600 m 49.8879142N, 14.2779994E (u vodárny) doleva , po 200 m mezi prvními vilami po Lesní ulici stále rovně, potom ulicí Dvorskou k zámku 49.8953606N, 14.2908808E doprava po ulici Řevnická, po 100 m překročíme silnici na Všenory a jdeme rovně 150 m podél rybníka k Sokolovně 49.8963089N, 14.2938097E. Zde doprava po hrázi rybníka až na konec. Zde šikmo doleva po strmé cestě (jen asi  50 m) na začátek ulice 49.8958892N, 14.2954189E, rovně do mírného kopce, druhou ulicí (K Bytovkám) 49.8953225N, 14.2964489E doprava, po 70 m ostře doleva a po necelých 200 m dojdete do cíle Řitka Na Návsi 49.8946831N, 14.2987156E.

Zde bude pivo, nealkoholické nápoje, klobásky, gyros, …

Celková délka trasy 21 km, stoupání 324 m, klesání 311 m.

Poznámka: Uvedené vzdálenosti nejsou zcela přesné, byly stanoveny odečítáním z mapy.

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
closechevron-downfacebook-squarebars