Dobříš – Řitka

Popis trasy (itinerář)

Start na náměstí, po modré turist. značce ulicí Plk. B. Petroviče, na kruh. objezdu 2. výjezd do ul.  Part. Svobody, po levé ruce rybník Papež, za ním doleva do ul. Rukavičkářská. Stále po modré, po cca. 1,6 km od startu mírně doleva, kolem Židovského hřbitova, stále po modré a cyklostezce 308.

Po 1,9 km rozcestí Nad Větrníkem, cyklostezka vede doleva, můžeme si zkrátit doprava a na km 2,0 se s cyklostezkou zase spojíme. Dále po modré a cyklostezce 308. Na km 3,9 modrá i cyklostezka 308 zahýbá doleva, po 100 m modrá doprava opouští cyklostezku, která vede rovně. Pokračujeme po modré, po 4,6 km míjíme Charvátův rybník (je vlevo). Km 5,2 modrá vede doprava až na km 5,5, kde odbočujeme doleva, (420 m n. m.).  Km 6,1 rozcestí Voznice s turistickým přístřeškem. Zde se modrá napojuje na žlutou a obě vedou spolu s cyklostezkou 8131 doprava. Pokračujeme až na rozcestí Chouzavá (km. 7,6). Zde se žlutá odpojí doleva od modré. Po žluté se dojde kolem hájovny Kytín (km 9,3) k pivovaru  Kytín (km 10,5, možnost občerstvení).

Dále po žluté až na km 12,8, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostezce 8129 na hřebeny.  Na km 13,3 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.). Zde doprava po Hřebenové cestě a cyklostezce 8129 až na km 15,0, kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky, stánek s občerstvením). Potom do kopce podél kapliček křížové cesty, stále po červené, překročíme silnici Řevnice – Mníšek p. B. (km 16,5) až na km 17,2 opustíme červenou a dáme se na neznačenou lesní cestu mírně doprava, po dalších asi 220 m se cesta zatáčí doprava a rozvětvuje. Zůstaneme na té vlevo a pokračujeme dalších 220 m, kde se cesta opět rozvětvuje. Zůstaneme na té „levé“. Po ní pokračujeme asi 500 m (km 18,4), kde se kříží s další lesní cestou. Po ní doleva 180 m, zde doleva jen 100 m a doprava průchodem mezi parcelami do ulice Oblouková. Po ní doprava, křižujeme Lesní a jdeme ulicí Dvorská až na křižovatku se Spojovací. Po 225 m po ulici Pražská doleva, po 125 m doleva. Po levé straně je občerstvení U zvířátek (nápoje, káva, něco k snědku).  Pokračujeme do ulice K Ladům, na jejím konci obejdeme vodárenskou věž a jdeme rovně po okraji louky, přejdeme silnici a pokračujeme ulicí Pražská až k samoobsluze. Za ní doleva po chodníku až do cíle pochodu Na Návsi.

Celková délka asi 20,5 km, stoupání 317 m, klesání 298 m.

Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou jen orientační, byly získány odečtem z map.

Pochod Pičín – Řitka aneb Co můžete v Dobříši zažít, než se vydáte na trasu

Druhou sobotu v září Dobříš skutečně ožije s akcí Zažít město jinak, a tak než se vydáte na pochod, projděte si nejprve naše náměstí a parky v centru. Během tohoto dopoledne můžete stihnout opravdu mnoho… Až si nakoupíte na tradičním regionálním trhu, děti se vydovádí  při hrách a sportovních aktivitách v parku za „Sokolovnou“ nebo na dopravním hřišti na zimním stadionu a nebo si prohlédnete v Husově parčíku Podbrdskou výstavu drobného zvířectva, můžete se ještě vydat na pochod Pičín – Řitka. Jedná se o 3. ročník a start 21 km dlouhé trasy Dobříš – Řitka je také na Mírovém náměstí u radnice od 8.00 – 11.00 hodin, kde bude možné uhradit startovné, vyzvednout si mapku a získat otisk razítka.

Těšíme se na vás 11. září v Dobříši a na startu.

Sponzoři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky ,s.p.

webové stránky vytvořil 
Tomáš Humhal
facebook-square